خانه > محصولات > مشخصات محصول

نام محصول : سیستم چاپ چک


 سیستم چک بانک یک سیستم بسیار ساده و کاربردی است که همه حتی اشخاص معمولی هم میتوانند برای حسابهای شخصی خود از آن استفاده نمایند. در این سیستم کاربران میتوانند بانکها و حسابهای خود را تعریف کرده و براحتی و با استفاده از موس شکل دسته چکهای خود را در آن طراحی نمایند و پس از آن مبالغ چکها را نوشته و چاپ نمایند. این سیستم با تمامی چاپگرهای موجود ساطگار بوده و براحتی کار میکند. با استفاده از این سیستم میتوانید موجودی بانکهای خود را هم نگهداری و گزارش نمایید

سیستم چک بانک منا

 

برای همه کاربرد دارد

1,000,000
00
00