خانه > محصولات > مشخصات محصول

نام محصول : سیستم حقوق و دستمزد


 سیستم حقوق و دستمزد یکی از محبوبترین سیستمهای شرکت منا محسوب میشود و سیستمی آسان و قوی و انعطاف پذیر است. ثبت مشخصات کامل پرسنلی و انواع استخدام و ثبت آسان کارکرد ماهانه و محاسبه سریع حقوق ماهانه و چاپ فیش حقوقی زیبا و گویا از مشخصات این سیستم است.

سیستم حقوق منا

این سیستم یکی از زیر سیستمهای سیستم جامع مالی منا میباشد که امکان اجرای مستقل هم برای آن موجود است و میتواند بدون نیاز به سیستم جامع مالی اجرا شود. این سیستم یک سیستم کاملا پارمتریک است و تمامی عوامل حقوق توسط خود کاربر قابل تعریف و تنطیم است و تقریبا هیچ مشخصه ای از سیستم نیست که توسط برنامه به کاربران تحمیل شود. همه چیز در دست کاربر است و چیزی دور از دسترس کاربران قرار نگرفته است.  از جمله امکانات سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اطلاعات کامل و مشخصات شناسنامه ای و شغلی کارکنان

2- تعریف عناوین مزایای مستمر مانند حقوق پایه ، حق اولاد ، حق مسکن و . . . 

3- تعیین اینکه کدامیک از عناوین مزایای فوق بیمه پذیر یا مالیات پذیر هستند 

4- تعیین اینکه کدامیک از عناوین مزایای فوق برحسب کارکرد محاسبه میشوند

5- ایجاد کارکرد ماهانه

6- محاسبه حقوق و چاپ فیش حقوقی

7- فرم تعریف پس اندازکارکنان

8- فرم تعریف وام کارکنان

9- فرم تعریف کسور متفرقه نیمه مستمر

11- تعریف انواع استخدام و تنظیمات مربوطه

10- تعریف انواع بیمه و جدول محاسبه بیمه برای هر نوع استخدام

11- تعریف جدول مالیات برای هر نوع استخدام

12- تعریف شعب بیمه

13- تعریف انواع شغل 

14- تعریف انواع پست سازمانی

15- تعریف رشته های تحصیلی

16- تعریف مقاطع تحصیلی

17- تعریف واحد های سازمانی

18- تعریف مراکز هزینه (تولیدی - خدماتی - سربار)

19- تعیین نحوه محاسبه یکساعت کار

20- تعیین نحوه محاسبه یکساعت اضافه کاری

و . . .  دهها امکان دیگر

 

برای همه شرکتهای دولتی و غیر دولتی مناسب است

9,000,000
18,000,000
00